Monday, 23 February 2009

Zaboravi ovaj grad

"...Jedan dodir jedne ruke
druge žene koju znam,
njeno lice toplih senki
naše vreme, tok života
ovog sata, ovog trena,
vidim, znam,
uvek isti, uvek ja,
covek stalnih navika..."

No comments: